सम्पर्क

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

संचयकाेष भवन, पुल्चोक, ललितपुर ।

फोन नं. : ०१-५०१०१७९,०१-५०१०१९६

फ्याक्स नं.: ०१-५०१०१६८

ई-मेल : info@ciedp.gov.np

ciedpnepal@gmail.com

टाेल फ्री नम्बर १६६००१२२१११