बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English


बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

संचयकाेष भवन, पुल्चोक, ललितपुर ।

फोन नं. : ०१-५०१०१७९,०१-५०१०१९६

फ्याक्स नं.: ०१-५०१०१६८

ई-मेल : info@ciedp.gov.np

           ciedpnepal@gmail.com

टाेल फ्री नम्बर १६६०-०१-२२१११


Suggestions & Queries

Post Your Comments / Queries Here


(Required)

Verificaton Code