बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

उजूरी छानविन गतिविधि


 

आयोगमा प्राप्त उजुरीको विवरण

 
सि.न. विवरण  उजुरी संख्या
1 उजुरी दर्ता   ३१97
2 सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पठाईएको उजूरी 414
3 दोहोरो उजूरी परेर गाभिएको  11९
4 तामेलीमा रहेका उजूरीहरु 289
विस्तृत अनुसन्धानको दौरान फेलापरेका बेपत्ता व्यक्ति संख्या १४
विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनि निर्णय भएका 2512

# सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाईएकोमा सो आयोगबाट फिर्ता आएको उजूरी संख्या‍= १३७ थान

*विस्तृत छानविन गर्न भनि निर्णय भएका फाइलहरु मध्ये विभिन्न  ५६ जिल्लाका र  काठमाडौं उपत्यकामा अस्थायी ठेगाना गरेका उजूरीकर्ताले पेश गरेको उजूरी उपर विस्तृत अनुसन्धान कार्य भैरहेका उजूरी संख्या = १९०२