बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

कार्य प्रगति


 

आयोगमा प्राप्त उजुरीको विवरण

 
सि.न. विवरण  उजुरी संख्या
1 उजुरी दर्ता   ३१97
2 सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पठाईएको उजूरी 414
3 दोहोरो उजूरी परेर गाभिएको  125
4 तामेलीमा रहेका उजूरीहरु 289
विस्तृत अनुसन्धानको दौरान फेलापरेका बेपत्ता व्यक्ति संख्या २३
विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनि निर्णय भएका 2506

# सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाईएकोमा सो आयोगबाट फिर्ता आएको उजूरी संख्या‍= १३७ थान

*विस्तृत छानविन गर्न भनि निर्णय भएका फाइलहरु मध्ये विभिन्न  ६४  जिल्लाका र  काठमाडौं उपत्यकामा अस्थायी ठेगाना गरेका उजूरीकर्ताले पेश गरेको उजूरी उपर विस्तृत अनुसन्धान कार्य भैरहेका उजूरी संख्या = २१६९

विस्तृत छानविनको पहिलो चरण अन्तर्गत उजूरीकर्ता तथा साक्षी बुझ्ने, एण्टीमोर्टम फाराम भराउने तथा परिपूरण फाराम भराउने लगायतका कार्य सम्पन्न गरी अनुसन्धान अधिकारी तथा कार्यटोलीले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको संख्या= २००८

 

समाचार तथा सुचना