बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

पदाधिकारीको विवरण


श्री युवराज सुवेदी
अध्यक्ष

 

श्री विश्वप्रकाश भण्डारी
सदस्य

 

डा.श्री गंगाधर अधिकारी
सदस्य

श्री सुनिल रंजन सिंह
सदस्य

श्री सरिता थापा
सदस्य

 

समाचार तथा सुचना