बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

प्रेश विज्ञप्ती


2020-03-18

मिति २०७६।१२।०५

विषयः आयोगको ध्यानाकर्षण भएको सम्बन्धमा।

विगत केही दिन यता विभिन्न पत्रपत्रिकामा यस वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा दर्ता भएको उजुरीको तथ्याङ्कको सम्बन्धमा समाचार, लेख रचना तथा सम्पादकीयमा समेत तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण भएकोमा यस आयोगको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको छ।

यस आयोगमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा दर्ता हुन आएका कुल ३१९७ उजुरीहरु मध्ये यस आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुको निर्णयानुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ४१४ थान उजुरी पठाइकोमा उजुरी कर्ताहरुको अनुरोधमा पुनः उक्त आयोगबाट यस आयोगमा १३७ थान उजुरीहरु फिर्ता प्राप्त भएका छन्। यस आयोगका पूर्वः पदाधिकारीहरुको निर्णयबाट एकै व्यक्तिको नाउँमा दोहोरो उजुरी परी १२५ थान उजुरीको लगत कट्टा गरिएको र २८९ थान उजुरी तामेलीमा राखिएको र विस्तृत छानविन गर्ने भनी २५०६ थान उजुरीहरु रहेका छन्।

यस सन्दर्भमा, रोल्पा जिल्लाका पत्रकार धनबहादुर रोक्का मगर समेतको उजुरी वेपत्ता भएको भनी केही संचार माध्यम मार्फत हालै आधारहीन समाचार सम्प्रेषण गरिएको र सोहि विषयमा लेख रचना र सम्पादकीय समेत प्रकाशन गरेको देखिन आएको छ। रोल्पा जिल्लामा वेपत्ता भएको भनिएका पत्रकार धन बहादुर रोक्का मगर समेतका व्यक्तिहरुको कुल १३२ उजुरी मध्ये ३२ थान उजुरी यस आयोगको पूर्व पदाधिकारीहरुको निर्णयानुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाईएकोमा ३ थान उजुरीहरु उजुरीकर्ताहरुको अनुरोधमा यस आयोगमा फिर्ता आएको र ५ थान उजुरीहरु तामेलीमा रहेकोले रोल्पा जिल्लाको सम्बन्धमा यस आयोगमा परेका ९८ थान उजुरीहरुमा विस्तृत अनुसन्धान भै रहेको छ। पत्रकार धनबहादुर रोक्का मगरको उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनी यस आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरुबाट निर्णय भए बमोजिम तहाँ आयोगमा छानविनका लागि पठाइएको छ। पीडितहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस्तो सम्बेदनशिल विषयमा आयोगसँग सम्पर्क गरेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गरि दिन हुन सबै सरोकारवाला पक्षहरु समक्ष आयोग अनुरोध गर्दछ।

इश्वरी प्रसाद ढकाल

प्रवक्ता

 

 

समाचार तथा सुचना