बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगबाट कोरोना भाईरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय।


2020-03-25

विश्वव्यापी महामारी रुपमा फैलिएको  कोरोना भाईरस(COVID -19)नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले नेपाल सरकारद्वारा तयार पारीएको कोरोना भाईरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कोषलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त निर्णयानुसार आयोगका पदाधिकारीहरुबाट ८ दिन¸ सचिव तथा सहसचिवबाट ७ दिन, उप सचिव तथा शाखा अधिकृतहरुबाट ५ दिन र अन्य कर्मचारीहरुबाट ३ दिन दिनको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।

 

समाचार तथा सुचना