बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई सजाय गर्ने विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न कार्यटाेली बनाएकाे सम्बन्धमा ।


2017-09-12

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अनुसार शसस्त्र द्वन्दको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न आयोगको गठन भएको, आयोगले बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न आरोपितहरुलाई मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउने व्यवस्था ऐनको दफा २९ ले गरेको तर बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई कारवाही हुने कानून नभएकोले बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई सजाय गर्ने कानूनको मस्यौदा गर्ने कार्यटोली बनाउन आवश्यक भएको, ऐनको दफा ३१(१) अनुसार आयोगले आफ्नो काम कारवाही सुचारु रुपले संचालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु समाबेश गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र सोही व्यवस्था अनुसार आयोगले गरेको सिफारिश पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई सजाय गर्ने कानून आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी आयोगमा पेश गर्न आयोगका अध्यक्ष श्री लोकेन्द्र मल्लिकज्यूको अध्यक्षतामा आयोगका सदस्य श्री नरकुमारी गुरुङ्ग, आयोगका सचिव, कानून न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिनिधि, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयका सहसचिव (कानून) प्रतिनिधि, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष सदस्य तथा आयोगका उपसचिव रामहरि शर्मा काफ्ले सदस्य सचिव भएको कार्यटोली गठन गरी १(एक) महिना भित्र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई सजाय गर्ने विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी पेश गर्ने  कार्यादेश दिने ।

 

समाचार तथा सुचना