बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

उजुरी अाव्हान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना


2017-09-12

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको 
अत्यन्त जरुरी सूचना
 
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारिएका घटना बारे छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने तथा सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले यस आयोगलाई प्रदान गरेको छ । व्यक्ति बेपत्ता पारिएकोे कार्यबाट पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट उजूरी दिन चाहने जुनसुकै व्यक्तिले देहाय बमोजिम उजूरी दिनु भई आयोगको काममा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 
देहाय
१) उजूरी सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा  व्यक्ति बेपत्ता पारिएको घटनासंग सम्बन्धित हुनु पर्नेछ ।
२) मिति २०७३ साल बैशाख २ गतेदेखि २०७३ साल जेष्ठ मसान्तसम्म उजूरी दिनु पर्नेछ ।
३) उजूरीमा आफूले देखे जाने वा थाहा पाएसम्मका सबै कुराहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
४) आफूसंग भएसम्मका सबूद प्रमाणहरु उजूरी साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । 
५) उजूरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालय वा जिल्ला स्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा आफैं वा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत दिन सकिनेछ ।
६) आयोगको केन्द्रिय कार्यालय वा जिल्ला स्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयबाट उजूरीको फाराम निशुल्क रुपमा पाईनेछ । साथै आयोगको वेबसाईट www.ciedp.gov.np बाट समेत फारम डाउनलोड गर्न सकिनेछ । 
७) उजूरी खामबन्दी गरी पेश गर्न सकिनेछ ।
८) कसैले मौखिक रुपमा उजूरी दिन चाहेमा आयोगसमक्ष दिन सक्नेछ । 
९) उजूरवालाले आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यबस्था मिलाइदिन आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
१०) हुलाक, इमेल ciedpnepal@gmail.com,  info@ciedp.gov.np वा कार्यालय समयभित्र अन्य विद्युतीय माध्यम (फ्याक्स नं. ०१–५०१०१६८) बाट वा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नं. १६६००१२२१११ मार्फत पनि आयोगमा उजूरी दिन सकिनेछ । 
११) उजूरी दिन कुनै दस्तुर लाग्दैन ।
 
अन्य विस्तृत जानकारीको लागि यस आयोगको कार्यालय वा जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय वा आयोगको टोल फ्री नम्वर १६६००१२२१११ मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
                              
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, 
संचयकोष भवन, पुल्चोक, ललितपुर ।  
 

समाचार तथा सुचना