बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

थप उजूरी दर्ता भएको सम्बन्धमा


2017-03-29

सशस्त्र द्वन्द्व कालमा घटेका व्यक्ति बेपत्ता पारिएका घटनाका सम्बन्धमा मिति २०७३।१२।१५ सम्म उजूरी दिन पाउनेगरी यस आयोगबाट उजूरी आह्वान गरिएकोमा हालसम्म यस आयोगको कार्यालयमा ९ थान र जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिमा ४६ थान गरी जम्मा ५५ थान उजूरी दर्ता भएको र स्थानीय शान्ति समितिहरूमा प्राप्त उजूरीहरू यस आयोगमा आउने क्रम जारी रहेको छ । 

समाचार तथा सुचना