Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

कर्मचारी विवरण


नामकृष्णजीवी घिमिरे
पदसचिव
फोन नं.०१-५०१००५५
ईमेल
नामप्रेमकुमार श्रेष्ठ
पदसह–सचिव
फोन नं.०१-५०१०१७९
ईमेल
नामइस्वरीप्रसाद ढकाल
पदसह-सचिव
फोन नं.
ईमेल
नामनिराजन घिमिरे
पदउप-सचिव
फोन नं.०१-५०१०१७९
ईमेल
नामसन्तोष कुमार गिरी
पदउप-सचिव
फोन नं.०१-५०१०१९६
ईमेल
नाममीना गुरुङ्ग
पदउप सचिव
फोन नं.
ईमेल
नामरोमाकान्त ज्ञवाली
पदउप सचिव
फोन नं.०१-५०१०१९६
ईमेल
नामअञ्जना पोख्रेल
पदशाखा अधिकृत
फोन नं.01-5010196
ईमेल
नामभिमराज गौली
पदशाखा अधिकृत
फोन नं.16600122111
ईमेल
नाममातृकाप्रसाद ओझा
पदशाखा अधिकृत
फोन नं.
ईमेल
नामनिर्वाणकुमार भट्टराई
पदशाखा अधिकृत
फोन नं.01-5010480
ईमेल
नामकेशव न्यौपाने
पदशाखा अधिकृत
फोन नं.01-5010156
ईमेल
नामअन्जु सुनार
पदशाखा अधिकृत
फोन नं.01-5010192
ईमेल
नामहरेराम के.सी.
पदना.सु.
फोन नं.
ईमेल
नामप्रमिला खड्का
पदना.सु.
फोन नं.01-5010179
ईमेल
नामपार्वता पाैडेल ढकाल
पदना.सु.
फोन नं.01-5010181
ईमेल
नामटेकराज रिजाल
पदना.सु.
फोन नं.16600122111
ईमेल
नामवासुदेव घिमिरे
पदलेखापाल
फोन नं.01-5010482
ईमेल
नामबोधराज बराल
पदकम्प्यूटर टेक्निसियन
फोन नं.01-5010481
ईमेल
नामप्रेमप्रसाद पौडैल
पदना.सु.
फोन नं.01-5010479
ईमेल
नामराधा के.सी. वली
पदलेखापाल
फोन नं.01-5010482
ईमेल
नामसुन्दर बलम्पाकी मगर
पदकम्प्युटर अपरेटर
फोन नं.01-5010481
ईमेल
नामरोशन खनाल
पदकम्प्युटर अपरेटर
फोन नं.
ईमेल
नामखिमा भूषाल
पदकम्प्युटर अपरेटर
फोन नं.
ईमेल
नामदिपा रञ्जितकार
पदकम्प्युटर अपरेटर
फोन नं.
ईमेल