अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

१२ औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा विराटनगरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।