आयोगकाे पदाधिकारी


वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि सम्वत् २०७५ साल चैत्र मसान्तमा समाप्त भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।१२।११ को निर्णयानुसार सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय सिफारिस  समितिले सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गरिएकोमा मिति २०७६/१०/०६ गतेका दिन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा देहाय बमोजिम पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको छ।

 

श्री युवराज सुवेदी
अध्यक्ष

श्री विश्वप्रकाश भण्डारी
सदस्य
श्री डा. गंगाधर अधिकारी
सदस्य
श्री सुनिल रंजन सिंह
सदस्य
श्री सरिता थापा
सदस्य