जनशक्ति विवरण

 

श्री श्यामकुमार भट्टराई
सचिव
श्री कृष्ण प्रसाद पुडासैनी
सह-सचिव
श्री बिमल थापा
उप-सचिव
श्री नवराज आचार्य
उप-सचिव(कानून)
श्री ज्योती श्रेष्ठ
उप-सचिव
श्री कोमल पराजुली
उप-सचिव
श्री सीतादेवी सुवेदी
उप-सचिव
श्री भिष्म आचार्य
शाखा अधिकृत
श्री महेन्द्र प्रसाद अधिकारी
शाखा अधिकृत
श्री राजकुमार ढुङ्गेल
लेखा अधिकृत
श्री सुमन अधिकारी
शाखा अधिकृत
श्री दिपेन्द्र रावल
शाखा अधिकृत
श्री हरेराम के.सी.
शाखा अधिकृत
श्री पिताराम खड्का
लेखापाल
श्री वोलकुमार राना मगर
लेखापाल
श्री उदयराज उपाध्याय
ना.सु.
श्री बावुराम पन्थी
ना.सु.
श्री शम्भुकुमार मिश्र
ना.सु.
श्री शरद कुमार पौडेल
ना.सु.
श्री सुन्दर बलम्पाकी
कम्प्युटर अपरेटर
श्री रोशन खनाल
कम्प्युटर अपरेटर
श्री खिमा भुसाल
कम्प्युटर अपरेटर
श्री दीपा रञ्जितकार
कम्प्युटर अपरेटर