जनशक्ति विवरण

 

....................... ...............
सचिव
श्री कविराज पौडेल
सह-सचिव
श्री सन्तोष कुमार गिरी
उप-सचिव
श्री नवराज आचार्य
उप-सचिव(कानून)
श्री ज्योती श्रेष्ठ
उप-सचिव
श्री राधिका सुवाल
उप-सचिव
श्री खिमा कुमारी पोखरेल
उप-सचिव
श्री मुना भट्टराई
उप-सचिव
श्री भिष्म आचार्य
शाखा अधिकृत
श्री राजकुमार ढुङ्गेल
लेखा अधिकृत
श्री चुडामणी भण्डारी
शाखा अधिकृत
श्री विष्णु प्रसाद काफ्ले
शाखा अधिकृत
श्री हरेराम के.सी.
शाखा अधिकृत
श्री उमाशंकर शाह
शाखा अधिकृत
श्री शम्भुकुमार मिश्र
ना.सु.
श्री शरद कुमार पौडेल
ना.सु.
श्री मञ्जु कुमारी गौतम
ना.सु.
श्री बुद्विमान बस्नेत
लेखापाल
श्री दिपेन्द्र पाण्डे
ना.सु.
श्री सुना भुसाल
ना.सु.
श्री बोलनाथ आचार्य
ना.सु.
श्री सुन्दर बलम्पाकी
कम्प्युटर अपरेटर
श्री रोशन खनाल
कम्प्युटर अपरेटर
श्री दीपा रञ्जितकार
कम्प्युटर अपरेटर
श्री रमेश थापा मगर
कम्प्युटर अपरेटर
श्री खिमा भुसाल
कम्प्युटर अपरेटर