व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य (कसूर र सजाय) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

एन/नियम # Filename Published Date 1 बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९ 2015-07-25 253.09 KB Download 2 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ 2015-07-25 371.78 KB Download 3 वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको Read More …